Adresa

Piața 1 Decembrie 1918, Nr. 7, Reșița

Telefon

0

E-mail

office@acvabanat.ro

Proiecte

Acasă

Proiecte

Comuna Văliug

Au rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat. Stația de tratare este nefuncțională și apa nepotabilă. Există un proiect de investiții în derulare pentru reabilitarea aducțiunii și a stației de tratare care a fost finalizat. Se va efectua recepția. Există rețea de canalizare și stație de epurare. A fost emisa hotărâre de infințare a serviciului dar nu funcționează. Nu au toate actele de reglementare.Licenta ANRSC emisa pe UAT. În perioada imediat urmatoare se va proceda la delegarea serviciului către operator.

Comuna Ocna de Fier

Sistem nefuncțional, fară proiecte apă/canal au fost discuții pentru depunere proiecte pe diferite forme de finanțare.

Comuna Domașnea

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat. Stația de tratare este nefuncțională și apa nepotabilă. Canalizarea nu este funcțională. Nu are autorizații de ape , mediu DSP

Comuna Berzovia

Au înființat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare. Dețin autorizații. A fost emisă HCL de intrare in ADI ACVABANAT. Sunt în derulare proiecte PNDL pentru Gherteniș și FADR pentru Berzovia

Comuna Băuțar

Sistem de alimentare cu apă în execuție. Nu este finalizat încă. Investiția pe canalizare este în licitație.

Comuna Forotic

Nu are sistem de apă și canalizare, se încearcă identificarea formelor de finanțare pentru depunerea unui proiect integrat de apă și canalizare.

Comuna Răcășdia

Nu există înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare. Pe Măsura 322 au fost derulate proiecte de investiții apă/canal în anul 2015.Se află în litigiu cu constructorul (o firmă italiană). Autorizația de gospodărire a apelor este valabilă până în 2023. Autorizațiile de mediu si sanitară sunt expirate. Nu au licență și nu se facturează serviciile de apă/canal. Stația de tratre a apei si stația de epurare nu funcționează corespunzător.

Comuna Măureni

Au înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare (SPJ). Deține toate autorizațiile ( autorizații de gospodărire a apelor, autorizații de mediu și autorizații sanitare de funcționare). Extindere capacitate stație de tratare pe proiect Anghel Saligny.

Comuna Lăpușnicu Mare

Are serviciu de Gospodărie Comunală pe apă/canal, iluminat, salubritate. Are proiect PNDL pentru extindere rețea de canalizare.

Comuna Armeniș

A fost infințat  serviciului în cadrul Primăriei. Nu are autorizații de gospodărire a apelor, autorizații de mediu și autorizații sanitare de funcționare. Stația de tratare nu este funcțională. Se dorește accesare proiect Anghel Saligny. Deține proiect de modernizare rețea apă Anghel Saligny pentru localitățile Armeniș si Feneș. Deține proiect PNDL pentru extinderea și rețelei de canalizare și construcție stație de epurare Armeniș.

Comuna Bănia

Are sistem de apă proiect PNDL (99% executat). Există Autorizație de gospodărire a apelor. Proiect Anghel Saligny pentru alimentare cu apă Gîrbovăț. Depusă documentația pentru canalizare pe proiect Anghel Saligny.

Comuna Fârliug

A fost înfințat serviciul în cadrul Primăriei.

Comuna Glimboca

A fost înfințat serviciul în cadrul Primăriei. Deține acte de reglementare.

Comuna Zăvoi

A fost înfințat serviciul în cadrul primăriei. Există proiect în derulare pentru canalizare pe PNDL. Deține autorizații de gospodărire a apelor, autorizații de mediu și autorizații sanitare de funcționare. Nu dorește delegarea serviciului la Aquacaraș.

Comuna Topleț

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat cu multe deficiențe tehnice. Dintre cele 4 izvoare – Sursa Bârza 3 se află în administrarea operatorului Floricola Orșova. Pe această sursă există un proiect  de investiții care este în fază de licitație pentru lucrări. Aducțiunea veche de 50 de ani necesită reabilitare, la fel și rezervoarele. Tratarea apei este nefuncțională.  Rețeaua de distribuție degradată (se înregistrează multe avarii), rata de conectare este mică , presiunea scăzută . Se necesită înlocuire. Nu este organizat serviciu în cadrul primăriei. Nu există licență și autorizații de gospodărire a apelor , autorizații de mediu și autorizații sanitare de funcționare. Este cuprins pe proiectul POIM Aquacaraș și se așteaptă aprobarea de finanțare.

Comuna Mehadia

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat cu multe deficiențe tehnice. Sursa de captare nu asigură debitul suficient, stația de tratare este necorespunzătoare (prezintă multiple fisuri, lipsă echipamente și instalații pentru pompare). Rețeaua de distribuție degradată (se înregistrează multe avarii), rata de conectare este mică , se necesită înlocuire. Este cuprins pe proiectul POIM AQUACARAȘ și se așteaptă aprobarea de finanțare. Sunt în procedură de înfințare a serviciului . Lipsă licență și autorizații de gospodărire a apelor, autorizații de mediu și autorizații sanitare de funcționare.

Comuna Ticvaniu Mare

Există rețea de alimentare cu apă în sistem de cișmele stradale. Sunt constatate deficiente de captare (cele 4 foraje sunt nefuncționale de 2 ani). Sursa de apă este insuficientă iar calitatea apei este necorespunzătoare. Instalația de tratare  nu poate asigura dezinfecția apei, capacitatea de pompare este insuficientă și grupul de pompare este nefuncțional. Nu există branșamente individuale contorizate. Este cuprins pe proiectul POIM AQUACARAȘ și se așteaptă aprobarea de finanțare.

Comuna Teregova

Canalizare PNDR 3 proiecte. Proiectul Rusca este în curs de derulare (finalizare probabil sem I 2023). Teregova – 2 proiecte finalizare 2022.  Infrastructura de apă. Este cuprins pe proiectul POIM AQUACARAȘ și se așteaptă aprobarea de finanțare.

Comuna Brebu Nou

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat constând în stație de tratare și branșamente contorizate. Canalizarea și stația de epurare sunt nefuncționale. În procedură de intabulare a investiției.

Comuna Grădinari

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat compusă din stație de tratare și rețea de distribuție fără branșamente individuale doar cișmele stradale sau în curți. Nu există rețea de canalizare sau stație de epurare. Sunt disponibile.

Comuna Vărădia

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat, alimentare cu cișmele stradale, nu au branșamente individuale .

Comuna Socol

Preluat în administrare prin contract de delegare de către AQUACARAȘ S.A. Sunt disponibile autorizații și licență operator.

Comuna Sacu

Se află în procedură de preluare. A fost emisă HCL preluare serviciu și HCL preluare mijloace fixe. Urmează sa se emită act adițional la contractul de delegare.

Comuna Brebu

Există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat cu branșamente de apă contorizate, rețea de canalizare și stație de epurare realizate prin măsura 322. Lipsă autorizații și licență. Există înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare.

Comuna Pojejena

Există înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare. Nu există rețea de alimentare cu apă în sistem centralizat. Se face din surse proprii (fântâni). Canalizarea menajeră și stația de epurare nu sunt corespunzătoare tehnic. Gurile de vizitare la racordurile de canalizare sunt pe domeniul privat (în curți ), SPAU-urile nu fac față și colectorul principal la debite abundente, stația de epurare necesită reparații la  acoperiș, clădire și pompe submersibile . Deține licență ANRSC pentru canalizare valabilă până în 04.07.2023. Se facturează în sistem paușal mc/persoană/an. Dețin acte de reglementare.

Comuna Naidăș

Există lucrări de investiții apă/canal în derulare, nefinalizate. Stația de tratare este nouă dar nu funcționează instalație de dezinfecție. Rețeaua de distribuție apă potabilă include 53 de branșamente funcționale din totalul de 450 de gospodării în Naidaș și 150 în Lescovița. Rețeaua de canalizare este realizată în procent de 75 %. A fost achiziționată o stație de epurare modulară supraterană care nu este funcționala nefiind conectată la colectorul principal. Lipsă autorizații și licență. Nu există înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare.

Comuna Vrani

Există infrastructură de apă realizată pe proiect PNDL 2020 incluzând stație de tratare în Vrani și stație de pompare în Ciortea. Rețeaua de distribuție este prevăzută cu cămine de branșament contorizate. Pentru rețeaua de canalizare există un proiect Saligny depus, pentru care se așteaptă aprobarea. Nu există stație de epurare. Lipsă autorizații și licență. Nu există înfințat serviciu public de alimentare cu apă și canalizare și nu se facturează.